De Laatste Dans

De Laatste Dans


“Death is just Another Dance”

 “Als je iets kwijt bent,
als je iets verliest,
is het dan echt kwijt?
Of is het op een plek
die je niet kent?”
Alex, een danser
Uit de installatie ’Waer bist du’ van Serena Wuytack

Mijn opleiding als danstherapeut sloot ik af met een scriptie over De Dans en De Dood. Sindsdien heb ik stervenden begeleid en opleidingen gevolgd over sterven en rouw. Ook in mijn danswerk speelt de dood altijd een rol.

Leven is een oefening in loslaten. Het loslaten van geliefden, overtuigingen, verwachtingen, materie, gezondheid. Totdat we aankomen bij het moment van het ultieme loslaten: we laten het leven los en sterven. Ook dansen is loslaten, zowel fysiek als innerlijk. Dansen vraagt overgave aan de muziek, het ritme, je lichaam, je geest.

In de natuur om ons heen is er steeds weer de cyclus van geboorte, groei, verval, dood en het ontstaan van nieuw leven. En als je goed luistert, volgt je innerlijke natuur deze cyclus ook: “Diep van binnen weten we wanneer iets geboren moet worden en wanneer het moet sterven”. Een uitspraak van Clarissa Pinkola Estes die ik graag in dans omzet.

Omdat ik dans met kwetsbare, vaak oudere, mensen in verpleeghuizen, maak ik regelmatig het sterven van een danser mee. Soms is er tot op het laatste moment nog beweging. Vaker is er verstilling: de dans stopt, iemand is weg aan het gaan van deze aarde.

De dood is verbonden met het leven.  En is daarom in mijn danswerk altijd aanwezig. Vaak tussen de regels door. Soms heel expliciet: dan organiseer ik dansdagen rondom de dood.

Ik heb de wens in de toekomst een plek te creëren waar mensen op eigen wijze afscheid kunnen nemen van hun gestorven geliefden. 

In Ontwikkeling!

 

Dansdagen met als leidraad dit prachtige gedicht van Thomas Wolfe:

 


to lose the Earth you know, for greater Knowing

to lose the Life you have, for greater Life

To leave the Friends you loved, for greater Loving

To find a Land more kind than Home, more large than Earth

Whereon the Pillars of the Earth are founded,

towards which the Conscience of the World is tending

A Wind is Rising and the Rivers Flow.

Thomas Wolfe – You Can’t Go Home Again


 

In het oude Egypte werd gedanst op begrafenissen. En ook de Grieken hadden hun dodendansen. Heel vaak hadden deze dansen een dwingend ritme. Zo werd het wankele leven overeind gehouden en over de kritieke grens getrokken.

Dans raakt aan het ritme van het leven. En juist ook de confrontatie met de dood en met verlies raakt aan de essentie van het leven. Leven en dood, verbinding en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dans brengt verandering op een diep niveau. Het bezit een helende kracht. Het gaat voorbij woorden en denken en raakt direct aan het gevoel. Door middel van de dans kun je uitdrukking geven aan gevoelens die in je leven en die zich ophouden op verborgen plekken in je lichaam.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze Dansdagen-in-ontwikkeling? Neem dan Contact met me op.