a Praise

a Praise
januari 17, 2023 ingeborg


 

 

in Praise of craziness, of a certain kind.

 

On cold evenings
my grandmother,
with ownership of half her mind
-the other half having flown back to Bohemia-

spread newspapers over the porch floor
so, she said, the garden ants could crawl beneath,
as under a blanket, and keep warm,

and what shall I wish for, for myself,
but, being so struck by the lightning of years,
to be like her with what is left, that loving.

 

~

 

ter Ere van gekte, van een bepaald soort.

 

Op koude avonden
verspreidde mijn grootmoeder,
in het bezit van de helft van haar geest
-de andere helft is teruggevlogen naar Bohemen-

kranten over de vloer van de veranda
zodat, zei ze, de tuinmieren eronder konden kruipen,
als onder een deken, en warm blijven,

en wat zal ik voor mezelf wensen,
behalve, zo getroffen door de bliksem van jaren,
om zoals zij te zijn, met wat er over is, dat liefhebben.

 

 

Mary Oliver

 

 

 

Art ~ Elisabeth on Earth

Komt U Dansen?
Dansen met mensen met dementie.