algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.bewogenbewegen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.bewogenbewegen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door bewogenbewegen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bewogenbewegen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij bewogenbewegen.

Tickets die aangeboden worden voor speciale TangoSalons op onze site zijn niet restitueerbaar !

Tickets zijn alleen restitueerbaar indien de Speciale Salon door omstandigheden niet doorgaat.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met bewogenbewegen te mogen claimen of te veronderstellen.

bewogenbewegen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

bewogenbewegen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bewogenbewegen.nl/algemene-voorwaarden op deze pagina.