Archief voor augustus, 2022

  • een Glimp

            Elke week dans ik héél véél Dansen. Met héél véél mensen. Door het hele land.  …

    by
  • when you Dance

                when you Dance your leg is not a leg but a person. Same with…

    by